O nas

    Ambi Finanse Sp. z o.o. oraz Ambi Finanse Sp. z o.o. Sp. k. działają w sektorze obrotu wierzytelnościami podmiotów gospodarczych. Ambi Finanse Sp. z o.o., Ambi Finanse Sp. z o.o. Sp. Komandytowa powstały by pomóc podmiotom gospodarczym w odzyskaniu ich własnych pieniędzy od nierzetelnych kontrahentów. Obecnie obie spółki Ambi Finanse Sp. z o.o., Ambi Finanse Sp. z o.o. Sp. k. mieszczą się pod adresem Plac Michała Wolskiego 3/16, 41-902 Bytom.

    Ambi Finanse Sp. z o.o. Sp.k. dysponuje kapitałem 40 000,00zł oraz zatrudnia wykwalifikowanych specjalistów.

    Prezesem firmy jest Aleksandra Wacławczyk-Karkut posiadająca wykształcenie prawnicze i ekonomiczne oraz 16-sto letnie doświadczenie w branży B2B w zakresie windykacji i obrotu wierzytelnościami, a także doświadczenie w zakresie: kierowania i zarządzania zespołem oraz doświadczenie w prowadzeniu biznesu i tworzeniu rynku klientów; analizy i oceny rynku oraz wierzytelności; zarządzania, marketingu i reklamy oraz szereg szkoleń w tym zakresie. 

 

Wysoki standardy obsługi

    Ambi Finanse oferuje Państwu wysokie standardy obsługi poprzez wdrożony w firmie system komputerowej bazy danych kontrahentów i dłużników.

Kadra

    Ambi Finanse starannie wyszukuje na rynku najlepszych specjalistów z zakresu prawa, ekonomii, technik negocjacji, windykacji, analizy wierzytelności i innych dziedzin wpływających na sukces Spółki. Firma składa się z działu handlowego, działu windykacji, działu obsługi klienta i wierzytelności. Stałą obsługę prawną zapewnia Państwu współpracująca z nami Kancelaria Prawna. Do Państwa dyspozycji jest zespół radców prawnych, adwokatów i  aplikantów.

Dział handlowy

    Pracownicy działu handlowego odpowiedzialni są za kontakty i współpracę z klientami oraz doradztwo w zakresie skutecznego odzyskania wierzytelności tj. przygotowanie wycen należności, ustalanie warunków współpracy i pomoc w przygotowaniu dokumentów umowy.

Dział obsługi klienta i wierzytelności

    Jest to grupa osób odpowiedzialna za obsługę klientów, przygotowanie umów, wezwań do zapłaty, monitów oraz innych niezbędnych dokumentów związanych z obsługą klienta i dłużnika.

Dział windykacji

    Głównym celem pracowników windykacji jest jak najszybsze, profesjonalne odzyskanie wierzytelności na drodze polubownej. Oferujemy Państwu indywidualne podejście do każdej sprawy, którą windykujemy z uwzględnieniem Państwa potrzeb. Windykatorzy prowadzą negocjacje telefoniczne, e-mail, listownie i jeśli zaistnieje potrzeba bezpośrednio u dłużnika. Zadaniem działu windykacji jest zlecenie działowi obsługi klienta i wierzytelności wysłania wezwania do zapłaty, obsługa korespondencji w związku z wysłanym wezwaniem do zapłaty, prowadzenie negocjacji z dłużnikiem mających na celu wyegzekwowanie środków w jak najkrótszym czasie, negocjowanie i podpisywanie ugód z dłużnikami, analiza wierzytelności oraz sytuacji finansowej dłużnika, pozytywna lub negatywna rekomendacja kierowania sprawy do sądu i do komornika. Dział windykacji prowadzi również, jeśli zajdzie taka potrzeba negocjacje z dłużnikiem w trakcie trwania postępowania sądowego i egzekucyjnego oraz wspomaga działania komornicze poprzez ustalanie majątku dłużnika, i wskazywanie go komornikowi celem dalszych czynności. Dział windykacji dokonuje analizy sytuacji finansowo-prawnej dłużnika na każdym etapie postępowania, czuwa nad zmieniającą się kondycją finansową dłużnika by reagować szybko i skutecznie, niczego nie pomijając.

Dział prawny

    Do Państwa dyspozycji za pośrednictwem Ambi Finanse jest zespół radców prawnych, adwokatów i  aplikantów. Kancelaria prawna współpracująca z Ambi Finanse świadczy kompleksową obsługę prawną dla naszych klientów. Kancelarię cechuje indywidualne podejście do każdej sprawy. Do obowiązków kancelarii prawnej należy: ocena sprawy (ocena merytoryczna otrzymanych dokumentów sprawy pod kątem skierowania sprawy do sądu) i zastosowanie odpowiedniego toku postępowania sądowego oraz wszelkie czynności prawne, które są niezbędne z prowadzeniem sprawy w sądzie i u komornika.

Polityka Bezpieczeństwa-RODO

 

Ambi Finanse oferuje Państwu działania zgodne z prawem, zabezpieczenie dostępu do pomieszczeń, urządzeń oraz danych zgromadzonych w systemie informatycznym. Oprogramowanie Ambi Finanse posiada stosowne licencje na użytkowanie oprogramowania niezbędnego do realizacji procesu windykacji. Ambi Finanse dokłada wszelkich starań, aby dotyczące Państwa informacje pozostawały prywatne. W związku z tym publikujemy w zakładce RODO-Polityka prywatności dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania uzyskanych informacji oraz sposobu wykorzystania Państwa danych osobowych.