O nas

    Ambi Finanse Sp. z o.o. oraz Ambi Finanse Sp. z o.o. Sp. k. działają w sektorze obrotu wierzytelnościami podmiotów gospodarczych. Ambi Finanse Sp. z o.o., Ambi Finanse Sp. z o.o. Sp. Komandytowa powstały by pomóc podmiotom gospodarczym w odzyskaniu ich własnych pieniędzy od nierzetelnych kontrahentów. Obecnie obie spółki Ambi Finanse Sp. z o.o., Ambi Finanse Sp. z o.o. Sp. k. mieszczą się pod adresem Plac Michała Wolskiego 3/16, 41-902 Bytom.

    Ambi Finanse Sp. z o.o. Sp.k. dysponuje kapitałem 40 000,00zł oraz zatrudnia wykwalifikowanych specjalistów.

    Prezesem firmy jest Aleksandra Wacławczyk-Karkut posiadająca wykształcenie prawnicze i ekonomiczne oraz 20-sto letnie doświadczenie w branży B2B w zakresie windykacji i obrotu wierzytelnościami, a także doświadczenie w zakresie: doradztwa i poradnictwa prawnego, mediacji, kierowania i zarządzania zespołem oraz doświadczenie w prowadzeniu biznesu i tworzeniu rynku klientów; analizy i oceny rynku oraz wierzytelności; zarządzania, marketingu i reklamy oraz szereg szkoleń w tym zakresie. 

 

Wysoki standardy obsługi

    Ambi Finanse oferuje Państwu wysokie standardy obsługi poprzez wdrożony w firmie system komputerowej bazy danych kontrahentów i dłużników w prowadzonym procesie windykacji wierzytelności. Ambi Finanse oferuje pomoc w zakresie doradztwa i poradnictwa prawnego, mediacji, UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ, ODDŁUŻENIA.

Kadra

    Ambi Finanse starannie wyszukuje na rynku najlepszych specjalistów z zakresu prawa, ekonomii, technik negocjacji, windykacji, analizy wierzytelności i innych dziedzin wpływających na sukces Spółki. Firma składa się z działu handlowego, działu windykacji, działu obsługi klienta i wierzytelności. Stałą obsługę prawną zapewnia Państwu współpracująca z nami Kancelaria Prawna. Do Państwa dyspozycji jest zespół radców prawnych, adwokatów i  aplikantów.

Dział handlowy

    Pracownicy działu handlowego odpowiedzialni są za kontakty i współpracę z klientami oraz doradztwo w zakresie skutecznego odzyskania wierzytelności tj. przygotowanie wycen należności, ustalanie warunków współpracy i pomoc w przygotowaniu dokumentów umowy. 

Dział obsługi klienta i wierzytelności

    Jest to grupa osób odpowiedzialna za obsługę klientów, przygotowanie umów, wezwań do zapłaty, monitów oraz innych niezbędnych dokumentów związanych z obsługą klienta i dłużnika. Pracownicy działu obsługi klienta odpowiedzialni są za ustalanie warunków współpracy i pomoc w przygotowaniu dokumentów przy windykacji należności oraz doradztwie prawnym, oddłużeniu, mediacji, upadłości konsumenckiej.

Dział windykacji

    Głównym celem pracowników windykacji jest jak najszybsze, profesjonalne odzyskanie wierzytelności na drodze polubownej. Oferujemy Państwu indywidualne podejście do każdej sprawy, którą windykujemy z uwzględnieniem Państwa potrzeb. Windykatorzy prowadzą negocjacje telefoniczne, e-mail, listownie i jeśli zaistnieje potrzeba bezpośrednio u dłużnika. Zadaniem działu windykacji jest zlecenie działowi obsługi klienta i wierzytelności wysłania wezwania do zapłaty, obsługa korespondencji w związku z wysłanym wezwaniem do zapłaty, prowadzenie negocjacji z dłużnikiem mających na celu wyegzekwowanie środków w jak najkrótszym czasie, negocjowanie i podpisywanie ugód z dłużnikami, analiza wierzytelności oraz sytuacji finansowej dłużnika, pozytywna lub negatywna rekomendacja kierowania sprawy do sądu i do komornika. Dział windykacji prowadzi również, jeśli zajdzie taka potrzeba negocjacje z dłużnikiem w trakcie trwania postępowania sądowego i egzekucyjnego oraz wspomaga działania komornicze poprzez ustalanie majątku dłużnika, i wskazywanie go komornikowi celem dalszych czynności. Dział windykacji dokonuje analizy sytuacji finansowo-prawnej dłużnika na każdym etapie postępowania, czuwa nad zmieniającą się kondycją finansową dłużnika by reagować szybko i skutecznie, niczego nie pomijając.

Dział prawny i mediacji i doradztwa prawnego

    Do Państwa dyspozycji za pośrednictwem Ambi Finanse jest zespół radców prawnych, adwokatów i  aplikantów. Kancelaria prawna współpracująca z Ambi Finanse świadczy kompleksową obsługę prawną dla naszych klientów. Kancelarię cechuje indywidualne podejście do każdej sprawy. Do obowiązków kancelarii prawnej należy: ocena sprawy (ocena merytoryczna otrzymanych dokumentów sprawy pod kątem skierowania sprawy do sądu) i zastosowanie odpowiedniego toku postępowania sądowego oraz wszelkie czynności prawne, które są niezbędne z prowadzeniem sprawy w sądzie i u komornika. Pomoc w zakresie doradztwa i poradnictwa prawnego, mediacji, UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ, ODDŁUŻENIA.

Polityka Bezpieczeństwa-RODO

Ambi Finanse oferuje Państwu działania zgodne z prawem, zabezpieczenie dostępu do pomieszczeń, urządzeń oraz danych zgromadzonych w systemie informatycznym. Oprogramowanie Ambi Finanse posiada stosowne licencje na użytkowanie oprogramowania niezbędnego do realizacji procesu windykacji. Ambi Finanse dokłada wszelkich starań, aby dotyczące Państwa informacje pozostawały prywatne. W związku z tym publikujemy w zakładce RODO-Polityka prywatności dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania uzyskanych informacji oraz sposobu wykorzystania Państwa danych osobowych.