Efektywność działań

O nas » Efektywność działań


Efektywność naszych działań przede wszystkim jest uzależniona od następujących zmiennych:

  • kwoty należności głównej i odsetek do niej przynależnych,
  • sytuacji finansowej i prawnej dłużnika,
  • czasu jaki upłynął od daty wymagalności świadczenia,
  • struktury pakietu (dotyczy przekazania większej ilości spraw równocześnie),
  • intensywności procesu windykacji zastosowanego wcześniej (windykacja własna/windykacja prowadzona przez firmę windykacyjną lub inne podmioty zewnętrzne),
  • trudności sprawy i etap na jakim jest (polubowny/sądowy/komorniczy, inne).