Wycena

Chcesz abyśmy Ci bezpłatnie podali koszt naszych usług i opowiedzieli o dopasowanej dla Ciebie usłudze?

   Zadzwoń na numer + 48 32 726 74 81 lub wyślij wiadomość na e-mail biuro@ambifinanse.pl z prośbą o kontakt. Niezwłocznie oddzwonimy lub odpiszemy na e-maila. Jeśli masz ochotę od razu przesłać dokumenty do wyceny należności prześlij je niezwłocznie na e-mail: biuro@ambifinanse.pl lub wyślij pocztą na adres: Ambi Finanse Sp. z  o.o. Sp. k., Plac Wolskiego 3/16, 41-902 Bytom.

Co potrzebujemy do wyceny należności?
Forma przekazanych danych może być dowolna, skorzystaj z rozwiązania, które dla Ciebie jest najprostsze i zajmie Ci jak najmniej czasu. Przygotuj zestawienie należności i dane dłużnika lub fatyczne dokumenty sprawy i wyślij je do nas e-mail lub pocztą.

Zaznacz informację jaka usługa Cię interesuje
Windykacja należności/zakup należności/ ochrona wierzytelności - pieczęć/ monitoring płatności/ Pakiet All inclusive/opłaty półkowe/ odszkodowania medyczne.
Możesz wybrać więcej niż jedną opcję- przedstawimy Ci więcej rozwiązań korzystnych dla Ciebie.

Napisz na jakim etapie jest sprawa
POLUBOWNY/ SĄD/ KOMORNIK/ PO BEZSKUTECZNEJ EGZEKUCJI

Jak sporządzamy ofertę?


Oferta cenowa dla konkretnego Klienta jest standardowo sporządzana w oparciu o:

 • analizę zleceń o podobnym charakterze,
 • kwotę należności głównej i odsetek do niej przynależnych,
 • sytuację finansową i prawną dłużnika,
 • czas jaki upłynął od daty wymagalności świadczenia,
 • łącznie przekazaną do wyceny ilość spraw i strukturę pakietu,
 • inne zawarte umowy z Ambi Finanse,
 • aspekt kontynuacji współpracy z Ambi Finanse,
 • trudność sprawy i etap na jakim jest (polubowny/sądowy/komorniczy, inne).

Optymalnym wariantem jest możliwość uzyskania przez nas wszystkich wskazanych poniżej informacji jednak forma przekazanych danych może być dowolna. Opisz wierzytelności w przesłanym do nas e-mailu lub prześlij na e-mail dokumenty potwierdzające istnienie wierzytelności:

1. dla spraw na etapie polubownym tj. faktur VAT, not obciążeniowych, not księgowych, not odsetkowych (dotyczy spraw nie kierowanych jeszcze do sądu i komornika prześlij:

 • zestawienie księgowe należności lub faktyczne dokumenty księgowe tj. faktury VAT/noty obciążeniowe/noty księgowe/noty odsetkowe wraz z podaniem informacji na temat wpłat, jeśli takowe były (tj. ile i kiedy zapłacono - preferowane elektroniczne potwierdzenie wpłaty oraz informacja jak rozliczono). Zestawienie powinno obejmować aktualne saldo należności głównej do zapłaty.
 • inne posiadane dokumenty w sprawie (komplet) tj. umowy, zamówienia/zlecenia, protokoły odbioru, wz, potwierdzenia sald, CMR, listy przewozowe, wezwania do zapłaty wraz z dowodami ich nadania, ugody i porozumienia z dłużnikiem, korespondencja z dłużnikiem (w tym e-mailowa) oraz inne dokumenty posiadane w sprawie a wyżej nie wymienionych.
 • dane teleadresowe dłużnika (nazwa dł., NIP, REGON, PESEL, posiadane adresy siedziby/zamieszkania/zameldowania/korespondencyjny/oddziałów oraz telefony: stacjonarne/komórkowe, strony www, e-maile).


2. dla spraw w sądzie prześlij:

 • wydany nakaz zapłaty lub wyrok (jeśli został wydany) z informacją czy jest prawomocny czy nie, ewentualne sprzeciwy/zarzuty dłużnika lub pozew – proszę wysłać tylko wtedy, jeśli nie został jeszcze wydany nakaz zapłaty lub wyrok,
 • zestawienie księgowe należności lub faktyczne dokumenty księgowe tj. faktury VAT/noty obciążeniowe/noty księgowe/noty odsetkowe wraz z podaniem informacji na temat wpłat, jeśli takowe były (tj. ile i kiedy zapłacono - preferowane elektroniczne potwierdzenie wpłaty oraz informację jak rozliczono). Zestawienie powinno obejmować aktualne saldo należności głównej do zapłaty.
 • inne posiadane dokumenty w sprawie (komplet) tj. umowy, zamówienia/zlecenia, protokoły odbioru, wz, potwierdzenia sald, CMR, listy przewozowe, wezwania do zapłaty wraz z dowodami ich nadania, ugody i porozumienia z dłużnikiem, korespondencja z dłużnikiem (w tym e-mailowa) oraz inne dokumenty posiadane w sprawie a wyżej nie wymienionych.
 • dane teleadresowe dłużnika (nazwa dł., NIP, REGON, PESEL, posiadane adresy siedziby/zamieszkania/zameldowania/korespondencyjny/oddziałów oraz telefony: stacjonarne/komórkowe, strony www, e-maile).


3. dla spraw po prawomocnym orzeczeniu sądu tj. w przypadku otrzymania nakazu lub wyroku z klauzula wykonalności (dotyczy spraw jeszcze nie kierowanych do komornika) prześlij:

 • nakaz zapłaty lub wyrok z klauzulą wykonalności,
 • zestawienie-informacja na temat wpłat, jeśli takowe były (tj. ile i kiedy zapłacono - preferowane elektroniczne potwierdzenie wpłaty oraz informacja jak rozliczono). Zestawienie powinno obejmować aktualne saldo należności i kosztów do zapłaty,
 • dane teleadresowe dłużnika (nazwa dł., NIP, REGON,  PESEL, posiadane adresy siedziby/zamieszkania/zameldowania/korespondencyjny/oddziałów oraz telefony: stacjonarne/komórkowe, strony www, e-maile).


4. dla spraw, które znajdują się w toku postępowania komorniczego prześlij:

 • nakaz zapłaty lub wyrok z klauzulą wykonalności,
 • informacja, u jakiego sprawa jest komornika i jaka jest sygnatura akt KM,
 • posiadaną korespondencję od komornika,
 • dane teleadresowe dłużnika (nazwa dł., NIP, REGON, PESEL, posiadane adresy siedziby/zamieszkania/zameldowania/korespondencyjny/oddziałów oraz telefony: stacjonarne/komórkowe, strony www, e-maile).

5. dla spraw po bezskutecznej egzekucji prześlij:

 • nakaz zapłaty lub wyrok z klauzulą wykonalności,
 • postanowienie o bezskutecznej egzekucji,
 • dane teleadresowe dłużnika (nazwa dł., NIP, REGON, PESEL, posiadane adresy siedziby/zamieszkania/zameldowania/korespondencyjny/oddziałów oraz telefony: stacjonarne/komórkowe, strony www, e-maile).