Koszt współpracy

Wycena » Koszt współpracy

  Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych ani zaliczek, umawiamy się jedynie na wynagrodzenie określone w umowie, należne nam w przypadku efektów tj. odzyskania wierzytelności. Przed podpisaniem z nami umowy określamy Państwu cenę za nasze usługi i po jej akceptacji jest podpisywana z nami umowa na wspólnie uzgodnionych warunkach.

Możemy Państwu również kredytować w całości lub w części postępowanie sądowe i egzekucyjne.

   Pamiętajmy, że od 28 kwietnia 2013r. wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, wierzyciel może żądać od dłużnika zwrotu kosztów odzyskiwania należności. Kosztów windykacji można dochodzić skutecznie w postępowaniu nakazowym z uwagi na nowelizację art. 485 § 2a kodeksu postępowania cywilnego na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów windykacji.