Koszt współpracy

Wycena » Koszt współpracy

Koszt współpracy

1) Windykacja należności

Przy windykacji należności nie pobieramy żadnych opłat wstępnych ani zaliczek, umawiamy się jedynie na wynagrodzenie określone w umowie, należne nam w przypadku efektów tj. odzyskania wierzytelności. Przed podpisaniem z nami umowy określamy Państwu cenę za nasze usługi i po jej akceptacji jest podpisywana z nami umowa na wspólnie uzgodnionych warunkach.

Możemy Państwu również kredytować w całości lub w części postępowanie sądowe i egzekucyjne.

   Pamiętajmy, że od 28 kwietnia 2013r. wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (obecnie  ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych), wierzyciel może żądać od dłużnika zwrotu kosztów odzyskiwania należności (na podstawie art. 10 oraz art. 15 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych). Kosztów windykacji można dochodzić skutecznie w postępowaniu nakazowym z uwagi na nowelizację art. 485 § 2(1) kodeksu postępowania cywilnego na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów windykacji.

art. 485 § 2(1) kodeksu postępowania cywilnego ma brzmienie:

"Sąd wydaje nakaz zapłaty na podstawie dołączonej do pozwu umowy, dowodu spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego, dowodu doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, jeżeli powód dochodzi należności zapłaty świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 711 i 852), odsetek w transakcjach handlowych określonych w tej ustawie lub rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 tej ustawy, oraz na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów odzyskiwania należności, jeżeli powód dochodzi również zwrotu kosztów, o których mowa w art. 10 ust. 2 tej ustawy.".

2) PORADY PRAWNE JUŻ OD 99,00zł netto

3) UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA cena ustalana indywidualnie w zależności od zakresu- JUŻ OD 2 000,00zł netto

4) MEDIACJE - cena ustalana w zależności od rodzaju mediacji i ilości spotkań mediacyjnych