MEDIACJA

 

To dobrowolny, nieformalny i polubowny proces, w którym neutralny i bezstronny mediator pomaga stronom we właściwej komunikacji oraz osiągnięciu porozumienia i zawarciu ugody, która następnie trafia do sądu do zatwierdzenia, a po zatwierdzeniu jej przez sąd zastępuje wyrok.

Mediacja – metoda rozwiązywania sporów, w której osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego konsensu. Proces ten ma charakter dobrowolny, poufny i nieformalny.

Mediacja to polubowna metoda rostrzygnięcia sporów, z której są same korzyści. Mediacje są pokojową formą rozwiązywania konfliktów w różnych przestrzeniach życia.

 

Jeśli potrzebujesz rozwiązać sprawę polubownie - zadzwoń lub napisz- pomożemy Ci i doradzimy jak to zrobić.

tel. 532 319 042

mail: biuro@ambifinanse.pl