Windykacja należności

Oferta » Windykacja należności

   Kontrahent nie zapłacił lub spóźnia się notorycznie z zapłatą, a Ty potrzebujesz pieniędzy i obawiasz się, że możesz ich nie odzyskać? Masz dosyć telefonów do dłużnika i przypominania mu o tym, że termin płatności minął? Nie chcesz dalej prosić się o swoje pieniądze? Dłużnik notorycznie Ci obiecuje zapłatę, a pieniędzy nie wpłaca? Czynności własnego działu windykacji nie dają Ci oczekiwanego rezultatu? Najlepszym rozwiązaniem jest dla Ciebie windykacja wierzytelności.

   W dzisiejszych czasach prowadzenie przedsiębiorstwa jest obarczone ryzykiem utraty płynności finansowej. Rynek wierzytelności rozwija się wraz z pogarszaniem się sytuacji gospodarczej. Duża część podmiotów staje przed dylematem, co zrobić gdy kontrahent nie zapłaci lub spóźnia się notorycznie z zapłatą?

   Windykacja należności jest głównym obszarem działalności naszej firmy. Dążymy do polubownego odzyskania wierzytelności, a jeśli takie działania nie przyniosą  oczekiwanego rezultatu prowadzimy postępowanie sądowe i komornicze. Zapewniamy Państwu kompleksową obsługę wierzytelności od samego początku do końca. Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych ani zaliczek, umawiamy się jedynie na wynagrodzenie należne nam w przypadku efektów tj. odzyskania wierzytelności, którego zwrotu od 28 kwietnia 2013 roku wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, można żądać od dłużnika.

   Oferujemy konkretną, indywidualnie dopasowaną usługę, którą w danej chwili potrzebujecie, bez konieczności ponoszenia kosztów na tworzenie własnego działu windykacji i korzystania z prawników. Współpracujemy z komornikami w całym kraju oraz gwarantujemy obsługę profesjonalnej kancelarii prawnej mającej doświadczenie w obsłudze wierzytelności B2B. Specjalizacja w dochodzeniu roszczeń oznacza też większą możliwość zdobycia informacji na temat dłużnika, większą siłę perswazji w prowadzeniu rozmów z dłużnikiem, sprawniejsze przeprowadzenie procedury windykacyjnej, sądowej i komorniczej.

   Współpraca z Ambi Finanse to zmiana swojego dotychczasowego sposobu windykacji na outsourcing usług lub też wzbogacenie własnych metod działania w odzyskiwaniu wierzytelności o nowe źródło alternatywne dla dotychczasowych działań, co zwiększy skuteczność w odzyskiwaniu wierzytelności i pozycję Państwa firmy na rynku.