Ochrona wierzytelności

Oferta » Ochrona wierzytelności

   Troszczysz się o utrzymanie płynności finansowej swojej firmy oraz przewidziany spływ wierzytelności? Potrzebujesz działań prewencyjnych? Chcesz ostrzec kontrahentów przed nieterminowym regulowaniem wierzytelności i konsekwencjami z tego faktu wynikającymi, zapewnić sobie wsparcie profesjonalnej firmy windykacyjnej chroniącej twoje wierzytelności? Pieczęć prewencyjna jest dla Ciebie świetnym rozwiązaniem.

   Ambi Finanse daje możliwość korzystania z wizerunku firmy Ambi Finanse poprzez udostępnianie pieczęci, którą możecie Państwo dowolnie dysponować używając jej wizerunku na fakturach, notach odsetkowych, notach księgowych i obciążeniowych, wezwaniach do zapłaty, monitach oraz innych dokumentach księgowych.

   Pieczęć ma być przestrogą dla nierzetelnych kontrahentów, iż należność w przypadku braku zapłaty zostanie skierowana do windykacji do Ambi Finanse. Ma działać jak ostatnie ostrzeżenie. Celem pieczęci jest zminimalizowanie zjawiska nieterminowego spływu wierzytelności oraz ograniczenie własnych czynności windykacyjnych wierzyciela.

Nasza usługa może polegać na: 

  • zewnętrznej informacji dla Państwa kontrahentów, którzy mogą stać się potencjalnymi dłużnikami o fakcie objęcia ochrona wierzytelności przez Ambi Finanse, poprzez umieszczenie na dokumentach księgowych pieczęci Ambi Finanse,
  • gwarancji określonej wartości prowizji za nasze usługi windykacyjne,
  • gwarancji objęcia działaniami windykacyjnymi wszystkich należności bez względu na ich wartość nominalną,
  • prewencji.


Na Państwa życzenie oferta może być dostosowana do Państwa oczekiwań.