Monitoring wierzytelności

Oferta WINDYKACJA » Monitoring wierzytelności

   Chcesz zapobiec nieterminowemu realizowaniu wierzytelności i poprawić swoją kondycję finansową? Twój kontrahent płaci z dużym opóźnieniem, a spływu pieniędzy nie możesz sobie zaplanować? Monitoring jest dla Ciebie, zatem świetnym rozwiązaniem. Pomożemy Ci odzyskać pieniądze w terminie. Stworzymy dla Ciebie indywidualną ofertę.

   Ambi Finanse oferuje możliwość korzystania z monitoringu. Możemy monitorować faktury jeszcze niewymagalne albo już wymagalne, gdzie Twój kontrahent płaci, lecz z dużym opóźnieniem (przyjmujemy do obsługi do tzw. wczesnej windykacji).

Nasza usługa może polegać na:  

  • zewnętrznej informacji dla kontrahentów, którzy mogą stać się potencjalnymi dłużnikami o fakcie objęcia monitoringiem i ochrona wierzytelności przez Ambi Finanse,
  • ochronie wierzytelności od początku, poprzez kontrolę terminowości spłat przez kontrahentów,
  • doprowadzeniu do terminowego regulowania zobowiązań, poprzez telefoniczne przypominanie o zbliżających się terminach płatności faktur wraz z ustaleniem czy faktura dotarła,
  • wykonaniu od jednego do paru (w zależności od potrzeb) telefonów po upływie terminu wymagalności z faktury,
  • polubownym dochodzeniu wierzytelności czyli wczesnej windykacji wraz z ustaleniem przyczyny opóźnienia w spłatach należności,
  • wysłaniu monitu lub wezwania do zapłaty,
  • gwarancji określonej wartości prowizji za nasze usługi,
  • gwarancji objęcia działaniami wszystkich należności bez względu na ich wartość nominalną.


Na Państwa życzenie oferta może być dostosowana do indywidualnych oczekiwań.

   Monitoring przynosi w dzisiejszych czasach zaskakująco dobry rezultat. Warto z niego korzystać by uchronić się od nierzetelnych klientów, którzy staną się Państwa niewypłacalnymi dłużnikami. Spełnia on jedną z podstawowych funkcji prewencyjnych. Klient może bowiem zidentyfikować nierzetelnego kontrahenta, a tym samym zabezpieczyć się przed ryzykiem poniesienia strat finansowych i utraty płynności finansowej. Pamiętajmy, że większość firm w Polsce przyznaje, że ma trudności z terminowym wyegzekwowaniem należności od kontrahentów, co powoduje, iż ma to wpływ na regulowanie własnych zobowiązań.

   W przypadku nieskuteczności monitoringu w stosunku do określonego dłużnika proponujemy Państwu kontynuację współpracy poprzez windykację należności. Przy zawieraniu umowy na monitoring możecie Państwa wybrać formę współpracy w zakresie windykacji należności lub zdecydować się na współpracę później w razie potrzeby. Możemy również określić z góry cenę naszych usług aby koszt windykacji nie był dla Państwa niespodzianką, lecz przewidywalnym kosztem, który zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych przerzucicie Państwo na dłużnika.